بین من و حسین چیزهایی میگذره

مدتی بود همدیگه رو ندیده بودیم

تقریبا ۷ سال

بعد به واسطه ی یکی از دوستان مشترک دوباره همدیگه رو دیدم

و بعد دوباره ماجرای ما شروع شد

دیدگاهتان را بنویسید