دوستم و من

حفاظت شده: خودمونی ها

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید: رمز:

امیدوارم که…

سلام ممد ناراحت امیدوارم که کنار سروش و گل های عزیز صفا کنی منم خوبم یه ماهه به خودش خوب هستین حالا حتماً با هم صحبت می کنیم مجازی هم اصلا حال نمیده هیچی مجازی آرمین عزیز دلم مراقب خودت باش به زودی با هم صحبت خواهیم کرد

بین من و حسین چیزهایی میگذره

مدتی بود همدیگه رو ندیده بودیم تقریبا ۷ سال بعد به واسطه ی یکی از دوستان مشترک دوباره همدیگه رو دیدم و بعد دوباره ماجرای ما شروع شد