من از باور داشتن متنفرم

یک خط جدید فکری رو شناسایی کردم

اینکه اگر شما باوری دارید و من آن را رو باور ندارم

من آزادتر از شما هستم

دین گریزی و دین شخصی بشدت داره پا میگیره

دین شخصی یعنی نوعی از توجیه نسبت به باورها که طرف با منطق خودش پذیرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید