هوش مصنوعی و پیش بینی عملکرد انسان و سازمان

در این مقاله به بررسی نحوه نظارت و تصمیم گیری در سازمان بر اساس یکی از ابعاد روانشناسانه خواهیم پرداخت. هیجان یکی از ابعاد مخفی شده در افراد است که در لحظات خاصی بروز می کند و این ابزار احساس گاه می تواند آسیب زننده و گاهی نیز سود ده باشد. ولی در هنگام انتخاب افراد سازمان در جایگاه های پر استرس و اضطراب چه باید کرد که از آسیب به عملکرد سازمان جلوگیری کرد. در اینجا ابعاد مختلف این رفتار بررسی و توسط هوش مصنوعی و استفاده از الگوریتم های یادگیری عمیق کار را بجایی می رسانیم که ماشین پیش بینی کند این برای تصدی شغلی حساس آمادگی دارد یا خیر. در تحقیق فرض می شود که خواننده با مبانی هوش مصنوعی و یادگیری عمیق آشنایی دارد. اطلاعات جمع آوری شده در اینجا توسط تهیه کنندگان آن در کارخانه ای صنعتی توسط دامنه ای از تحقیقات ، پرسش نامه ها در یک جامعه آماری ۲۰۰ نفره آزمایش شده است.

AI

دیدگاهتان را بنویسید