امیدوارم که…

سلام ممد ناراحت امیدوارم که
کنار
سروش و گل های عزیز صفا کنی
منم خوبم یه ماهه به خودش خوب هستین
حالا حتماً با هم صحبت می کنیم
مجازی هم اصلا حال نمیده هیچی مجازی آرمین عزیز دلم مراقب خودت باش به زودی با هم صحبت خواهیم کرد

دیدگاهتان را بنویسید