Month: فروردین ۱۳۹۹

Django and What !

Django and What !

دیگه لذتی در کار backend and frontend با Django نیست. چند روزی تست های زیادی با angular و react زدم. گویا react و reactjs به آمار امروز نسبت به angular طرفدار بیشتری داره.

ولی من سالها بود که با angularjs‌ سمت کلاینت رو میزدم و کمی کم بطفی بود همیطوری بگذارمش کنار. و البته یکی دیگه از دلایلی که angular رو انتخاب کردم ، ستایش گوگل بود و اینکه هر کاری که گوگل میکنه بدون منطق هم باشه من طرفدارش هستم.

خوب انتخاب من شد

Angular + Django + PostgreSQL

این انتخاب برای پروژه جدیدم هست و البته که کار با angular  به راحتی angularjs و react نیست ولی یه چیزی بنام angular material  داره که من رو به سمت خودش میکشه

Posted by محمد رضا بهمنی in کد زنی, 0 comments
هوش مصنوعی و پیش بینی عملکرد انسان و سازمان

هوش مصنوعی و پیش بینی عملکرد انسان و سازمان

در این مقاله به بررسی نحوه نظارت و تصمیم گیری در سازمان بر اساس یکی از ابعاد روانشناسانه خواهیم پرداخت. هیجان یکی از ابعاد مخفی شده در افراد است که در لحظات خاصی بروز می کند و این ابزار احساس گاه می تواند آسیب زننده و گاهی نیز سود ده باشد. ولی در هنگام انتخاب افراد سازمان در جایگاه های پر استرس و اضطراب چه باید کرد که از آسیب به عملکرد سازمان جلوگیری کرد. در اینجا ابعاد مختلف این رفتار بررسی و توسط هوش مصنوعی و استفاده از الگوریتم های یادگیری عمیق کار را بجایی می رسانیم که ماشین پیش بینی کند این برای تصدی شغلی حساس آمادگی دارد یا خیر. در تحقیق فرض می شود که خواننده با مبانی هوش مصنوعی و یادگیری عمیق آشنایی دارد. اطلاعات جمع آوری شده در اینجا توسط تهیه کنندگان آن در کارخانه ای صنعتی توسط دامنه ای از تحقیقات ، پرسش نامه ها در یک جامعه آماری ۲۰۰ نفره آزمایش شده است.

AI

Posted by محمد رضا بهمنی in مقالات من, 0 comments
گوگل اینطوری دعوت میکنی ؟

گوگل اینطوری دعوت میکنی ؟

ماه پیش گوگل برای شرکت در یک کنفرانس برای من دعوتنامه فرستاد. بعد کلی اطلاعات از من گرفت که البته از قبل داشت و گفتن که بروز رسانی کنم.

بعد از ارسال کلی اطلاعات و اینکه برای ویزا هم مشکلی نیست. حالا پیام زدن و عذر خواهی میکنن که برای ایران فعلا محدودیت دارن.

آخه چرا ما رو دست میگیرید.
آخه چرا
چرا


مرسی اه

Posted by محمد رضا بهمنی in گپ, 0 comments