Month: آبان ۱۳۹۹

حفاظت شده: خودمونی ها

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

Posted by محمد رضا بهمنی in من و حسین, 0 comments
امیدوارم که…

امیدوارم که…

سلام ممد ناراحت امیدوارم که
کنار
سروش و گل های عزیز صفا کنی
منم خوبم یه ماهه به خودش خوب هستین
حالا حتماً با هم صحبت می کنیم
مجازی هم اصلا حال نمیده هیچی مجازی آرمین عزیز دلم مراقب خودت باش به زودی با هم صحبت خواهیم کرد

Posted by محمد رضا بهمنی in من و حسین, 0 comments
بین من و حسین چیزهایی میگذره

بین من و حسین چیزهایی میگذره

مدتی بود همدیگه رو ندیده بودیم

تقریبا ۷ سال

بعد به واسطه ی یکی از دوستان مشترک دوباره همدیگه رو دیدم

و بعد دوباره ماجرای ما شروع شد

Posted by محمد رضا بهمنی in من و حسین, 0 comments