محمد رضا بهمنی

مدیر فناوری و توسعه سیستم ها و روشها ، برنامه نویس ، نویسنده و آینده نگاری فناوری
مدیر فناوری و توسعه سیستم ها و روشها ، برنامه نویس ، نویسنده و آینده نگاری فناوری
Pycharm in AMD or INTEL !

Pycharm in AMD or INTEL !

شاید دارم اشتباه میکنم و یا شاید هم توهم زده باشم

ولی وقتی pycharm رو روی
پلتفرم های intelی اجرا میکنم  بدون مشکل اجرا میشن ، ولی وقتی نوبت به surface میرسه که دارای AMD CPU هست کمی
قاطی پاتی میشه و ارور زیر رو میده

"C:\Program Files\JetBrains\PyCharm 2019.2\bin\runnerw64.exe" C:\Users\1234\handycamy\Scripts\python.exe "C:\Program Files\JetBrains\PyCharm 2019.2\plugins\python\helpers\pydev\pydevd.py" --multiproc --qt-support=auto --client 127.0.0.1 --port 55061 --file D:/projects/handycamy/manage.py runserver 8000
Using Cython speedups
Unable to load jupyter_debug plugin
Executing file D:/projects/handycamy/manage.py
arguments: ['D:/projects/handycamy/manage.py', 'runserver', '8000']
PYDEVD_FILTER_LIBRARIES False

Started in multiproc mode

('Connecting to ', '127.0.0.1', ':', '55061')
('Connected.',)
debugger: received >>99	-1	55062
<<
Received command: ??? 99	-1	55062

Received port 55062

pydev debugger: process 10916 is connecting

('Connecting to ', '127.0.0.1', ':', '55062')
('Connected.',)
debugger: received >>501	1	0.1	WIN
<<
Received command: CMD_VERSION 501	1	0.1	WIN

sending cmd -->     CMD_VERSION @@BUILD_NUMBER@@
Connected to pydev debugger (build 193.6911.25)
debugger: received >>111	3	python-line	d:/projects/handycamy/cdn_app/views/getpostapiview.py	179	get	THREAD	None	None
<<
Received command: CMD_SET_BREAK 111	3	python-line	d:/projects/handycamy/cdn_app/views/getpostapiview.py	179	get	THREAD	None	None

Added breakpoint:d:\projects\handycamy\cdn_app\views\getpostapiview.py - line:179 - func_name:b'get'

debugger: received >>146	9	SHOW_RETURN_VALUES	0
122	7	python-BaseException	None	None	0	1	0
101	5	
<<
Received command: CMD_SHOW_RETURN_VALUES 146	9	SHOW_RETURN_VALUES	0

Show return values: False

Received command: CMD_ADD_EXCEPTION_BREAK 122	7	python-BaseException	None	None	0	1	0

Exceptions to hook on terminate: {'BaseException': <_pydevd_bundle.pydevd_breakpoints.ExceptionBreakpoint object at 0x000001C13728D908>}

Received command: CMD_RUN 101	5	

sending cmd -->  CMD_THREAD_CREATE <xml><thread name="MainThread" id="pid_10916_id_1929327341752" /></xml>
sending cmd --> CMD_PROCESS_CREATED <process/>
Patching args: ['C:\\Users\\1234\\handycamy\\Scripts\\python.exe', 'D:/projects/handycamy/manage.py', 'runserver', '8000']
New args: C:\Users\1234\handycamy\Scripts\python.exe "C:\Program Files\JetBrains\PyCharm 2019.2\plugins\python\helpers\pydev\pydevd.py" --port 55061 --client 127.0.0.1 --DEBUG_RECORD_SOCKET_READS --multiproc --file D:/projects/handycamy/manage.py runserver 8000
Using Cython speedups
Unable to load jupyter_debug plugin
Executing file D:/projects/handycamy/manage.py
arguments: ['D:/projects/handycamy/manage.py', 'runserver', '8000']
PYDEVD_FILTER_LIBRARIES False

Started in multiproc mode

('Connecting to ', '127.0.0.1', ':', '55061')
('Connected.',)
debugger: received >>99	-1	55077
<<
Received command: ??? 99	-1	55077

Received port 55077

pydev debugger: process 6324 is connecting

('Connecting to ', '127.0.0.1', ':', '55077')
('Connected.',)
debugger: received >>501	1	0.1	WIN
<<
Received command: CMD_VERSION 501	1	0.1	WIN

sending cmd -->     CMD_VERSION @@BUILD_NUMBER@@
debugger: received >>111	3	python-line	d:/projects/handycamy/cdn_app/views/getpostapiview.py	179	get	THREAD	None	None
<<
Received command: CMD_SET_BREAK 111	3	python-line	d:/projects/handycamy/cdn_app/views/getpostapiview.py	179	get	THREAD	None	None

debugger: received >>111	11	python-line	d:/projects/handycamy/cdn_app/views/getpostapiview.py	179	get	THREAD	None	None
<<
Received command: CMD_SET_BREAK 111	11	python-line	d:/projects/handycamy/cdn_app/views/getpostapiview.py	179	get	THREAD	None	None

Added breakpoint:d:\projects\handycamy\cdn_app\views\getpostapiview.py - line:179 - func_name:b'get'
Added breakpoint:d:\projects\handycamy\cdn_app\views\getpostapiview.py - line:179 - func_name:b'get'


debugger: received >>101	7	
122	5	python-BaseException	None	None	0	1	0
146	9	SHOW_RETURN_VALUES	0
<<
Received command: CMD_RUN 101	7	

Received command: CMD_ADD_EXCEPTION_BREAK 122	5	python-BaseException	None	None	0	1	0

Exceptions to hook on terminate: {'BaseException': <_pydevd_bundle.pydevd_breakpoints.ExceptionBreakpoint object at 0x0000014478D9D2E8>}

Received command: CMD_SHOW_RETURN_VALUES 146	9	SHOW_RETURN_VALUES	0

Show return values: False

debugger: received >>146	15	SHOW_RETURN_VALUES	0
122	13	python-BaseException	None	None	0	1	0
<<
Received command: CMD_SHOW_RETURN_VALUES 146	15	SHOW_RETURN_VALUES	0

Show return values: False

Received command: CMD_ADD_EXCEPTION_BREAK 122	13	python-BaseException	None	None	0	1	0

Exceptions to hook on terminate: {'BaseException': <_pydevd_bundle.pydevd_breakpoints.ExceptionBreakpoint object at 0x000001C13728DEF0>}

sending cmd -->  CMD_THREAD_CREATE <xml><thread name="MainThread" id="pid_6324_id_1393558802728" /></xml>
Watching for file changes with StatReloader
sending cmd -->  CMD_THREAD_CREATE <xml><thread name="django-main-thread" id="pid_6324_id_1393633849584" /></xml>
sending cmd -->  CMD_THREAD_CREATE <xml><thread name="Dummy-6" id="pid_6324_id_1393633849976" /></xml>

Process finished with exit code -1

بعد از سرچ های مفصل رسیدم به تنظیمات زیر

و توضیح اینکه خودتون سرچ کنید ببینید اینها یعنی چی

حوصله ی توضیح دادنشون رو ندارم

Posted by محمد رضا بهمنی in کد زنی, 0 comments
روح و خانم میور

روح و خانم میور

بعد از مدت ها فیلمی که حالم رو خوب کرد دیدم. یک فیلم دوست داشتنی رومانتیک تخیلی

فکرش را هم نمی کردم یک فیلم با اتفاقات ساده و تخیلی مثل ارتباط یک انسان با یک روح و در کنار آن یک داستان عاشقانه خیلی ساده قدیمی بتواند این چنین احساس آرامش به من دهد.

** داستان فیلم

فیلمنامه‌ی «روح و خانم میور» را فیلیث دان براساس رمانی از آر.‌ای.دیک در ژانر فانتزی و رومانس به نگارش درآورده است.

این فیلم داستان بیوه‌ای به‌نام لوسی‌میور است که بعداز فوت همسرش به خانه‌ای ساحلی اسباب‌کشی می‌کند. این خانه متعلق به ملوانی است که دوست ندارد کسی درآن خانه ساکن شود و به همین دلیل هرکسی که واردخانه می‌شود او را اذیت می‌کند تا این‌که خانم به تدریج با روح ارتباط برقرار می‌کند و زندگی و خاطرات آن ملوان را نوشته و در قالب کتاب به چاپ می‌رساند.

ناگفته‌های فیلم

ـ جن تیرنی بازیگر نقش اصلی فیلم، ابتدا شخصیتی کمی عجیب و غریب و ُخل از لوسی‌میور در ذهن مجسم کرده بود و همان را به نمایش گذاشت اما پس از جلسه‌ای که تهیه‌کننده و کارگردان با هم برگزار کردند، تصمیم براین گرفته شد که صحنه‌هایی که در دو روز نخست فیلمبرداری شده است مجددا گرفته شود و در نتیجه تیرنی توانست به عمق بیشتری از این شخصیت دست یابد. همین تحول و دستیابی به شناختی جدید از شخصیت خانم میور باعث شد که بازی «جین تیرنی» بعدها با استقبال و تحسین بسیار منتقدان سینمایی همراه شود.

ـ آر.ای.دیک در سال 1945 و زمانی که کتاب «روح و خانم میور» را می‌نوشت از تخلص ژوزفین لزلی استفاده می‌کرد.

ـ در دهه‌ی 1990 این بحث مطرح بود که کمپانی فاکس قرن بیستم فیلم «روح و خانم میور» را مجددا بازسازی کند. دراین فیلم قرار بود شون کانری و میشل فایفر بازی کنند اما شکست فیلم «خانه‌ی روسی» (1990) در گیشه باعث شد که این کمپانی فیلمسازی از تصمیم خود منصرف شود.

ـ برای دادن وجه ماورایی به شخصیت «کاپیتان گرگ»، فیلمبردار پیشنهاد داد که نیمی از رکس هرسیون(بازیگر این نقش) درتمام مدت در سایه قرار بگیرد.

ـ کلمه‌ «میور» به زبان اسکاتلندی به معنای «دریا» است . در آن زمان گفته می‌شد که برخی ملوانان با دریا ازدواج می‌کنند و یا تنها زنی که دوست دارند دریا است.

** گاف‌های فیلم

ـ در صحنه‌ای از قطار که کاپیتان گرگ برلوسی ظاهر می‌شود، در پشت سر او مناظری شامل آپارتمان‌ها، تابلوهای تبلیغات و غیره دیده می‌شود، اما در پلانی که لوسی درآن قرار دارد پشت سر او مناظری شامل مزارع و درختان میوه است؛ این اشتباه در چندین نما بارها تکرار می‌شود.

ـ در صحنه‌ای از فیلم که مایلز فیرلی مشغول راندن درشکه خانم میور است، در هر نما قطرات باران بخشی از کلاه او را خیس کرده و شکل این خیس شدن مدام تغییر می‌کند.

ـ موقعیت چهره کاپیتان گرگ در نقاشی در صحنه‌ای که لوسی و کومبر وارد اتاق می‌شوند با صحنه‌های قبل فرق دارد.

**حضور در جشنواره‌های جهانی و اکران سینماها

سینمایی «روح و خانم میور» 29 نوامبر 1946 کلید خورد و 13 فوریه 1947 ساخت آن به پایان رسید.

این فیلم در سال 1947 درکشورهای آمریکا، سوئد و پرتقال به نمایش درآمد.

ساخت جوزف منکوویچ در سال 1948 در فرانسه نمایش داده شد.

این فیلم در سال 49 نیز در کشورهای فنلاند، ژاپن و ایتالیا به اکران عمومی درآمد. «روح و خانم میور» در سال‌های 50 و 51 به ترتیب سینماهای درکشورهای هنگ‌کنگ و استرالیا به روی پرده رفت. این فیلم درسال 2000 در اسپانیا و در سال 2002 در فرانسه مجددا نمایش داده شد.

تنهاجایزه‌ی فیلم «روح و خانم میور»» در جشنوارهای هنری به سال 1948 برمی‌گردد که نامزد دریافت جایزه‌ی اسکار در بخش بهترین فیلمبرداری یک فیلم سیاه و سفید بوده است.

درباره‌ی کارگردان:

جوزف ال منکیوویچ یازدهم فوریه 1909 در پنسیلواینای آمریکا متولد شد. او در طول فعالیت هنری‌اش 4 جایزه‌ی اسکار کسب کرد و از این حیث کارگردان پرافتخاری محسوب می‌شود.

منکیوویچ فیلمسازی را از دهه‌ی 1940 آغاز کرد و در طول حیاتش حدود 20 فیلم را کارگردانی کرد. او هم‌چنین خود را به عنوان یک فیلمنامه‌نویس در عالم سینما معرفی کرده است و بیش از 40 فیلمنامه نوشت.

آخرین فیلم منکیوویچ «کارآگاه» است که آن را در سال 1972 ساخت.

پخش از تلویزیون:

سینمایی «روح و خانم میور» در سال 1387 با مدیریت مرضیه صفی‌خانی دوبله شد. این فیلم که یکشنبه (سوم شهریورماه) در قالب سینما ماوراء به روی آنتن رفت. دوشنبه ساعت 15 و 30 دقیقه تکرار می‌شود.

منبع

Posted by محمد رضا بهمنی in گپ, 0 comments
Django and What !

Django and What !

دیگه لذتی در کار backend and frontend با Django نیست. چند روزی تست های زیادی با angular و react زدم. گویا react و reactjs به آمار امروز نسبت به angular طرفدار بیشتری داره.

ولی من سالها بود که با angularjs‌ سمت کلاینت رو میزدم و کمی کم بطفی بود همیطوری بگذارمش کنار. و البته یکی دیگه از دلایلی که angular رو انتخاب کردم ، ستایش گوگل بود و اینکه هر کاری که گوگل میکنه بدون منطق هم باشه من طرفدارش هستم.

خوب انتخاب من شد

Angular + Django + PostgreSQL

این انتخاب برای پروژه جدیدم هست و البته که کار با angular  به راحتی angularjs و react نیست ولی یه چیزی بنام angular material  داره که من رو به سمت خودش میکشه

Posted by محمد رضا بهمنی in کد زنی, 0 comments
هوش مصنوعی و پیش بینی عملکرد انسان و سازمان

هوش مصنوعی و پیش بینی عملکرد انسان و سازمان

در این مقاله به بررسی نحوه نظارت و تصمیم گیری در سازمان بر اساس یکی از ابعاد روانشناسانه خواهیم پرداخت. هیجان یکی از ابعاد مخفی شده در افراد است که در لحظات خاصی بروز می کند و این ابزار احساس گاه می تواند آسیب زننده و گاهی نیز سود ده باشد. ولی در هنگام انتخاب افراد سازمان در جایگاه های پر استرس و اضطراب چه باید کرد که از آسیب به عملکرد سازمان جلوگیری کرد. در اینجا ابعاد مختلف این رفتار بررسی و توسط هوش مصنوعی و استفاده از الگوریتم های یادگیری عمیق کار را بجایی می رسانیم که ماشین پیش بینی کند این برای تصدی شغلی حساس آمادگی دارد یا خیر. در تحقیق فرض می شود که خواننده با مبانی هوش مصنوعی و یادگیری عمیق آشنایی دارد. اطلاعات جمع آوری شده در اینجا توسط تهیه کنندگان آن در کارخانه ای صنعتی توسط دامنه ای از تحقیقات ، پرسش نامه ها در یک جامعه آماری ۲۰۰ نفره آزمایش شده است.

AI

Posted by محمد رضا بهمنی in مقالات من, 0 comments
گوگل اینطوری دعوت میکنی ؟

گوگل اینطوری دعوت میکنی ؟

ماه پیش گوگل برای شرکت در یک کنفرانس برای من دعوتنامه فرستاد. بعد کلی اطلاعات از من گرفت که البته از قبل داشت و گفتن که بروز رسانی کنم.

بعد از ارسال کلی اطلاعات و اینکه برای ویزا هم مشکلی نیست. حالا پیام زدن و عذر خواهی میکنن که برای ایران فعلا محدودیت دارن.

آخه چرا ما رو دست میگیرید.
آخه چرا
چرا


مرسی اه

Posted by محمد رضا بهمنی in گپ, 0 comments
Nginx و مولتی ترد

Nginx و مولتی ترد

قبلا پروژه پر ترافیکی برای یک شرکت با ۵۰۰ کاربر هم زمان طراحی کرده بودم

دو سال از روی پروژه گذشت و سری بهش زدم

پروژه رو با پایتون جانگو و django rest framework و redis و mysql و mongo و elastic زده بودم

جا داره تعجب کنید چرا اینقدر ابزار

ولی سرعتشون فوق العادست.

رفتم به nginx گفتم بجای استفاده از یک core برو از 4 تا core استفاده کن

سرعتش دقیقا ۱۶ برابر شد :)))

Posted by محمد رضا بهمنی in کد زنی, 0 comments
وقتی وظیفه تمامی ارسال پیام ها را به گوگل میسپاریم

وقتی وظیفه تمامی ارسال پیام ها را به گوگل میسپاریم

مدت زیادی بود که دنبال استفاده از google cloud messaging بودم. اونقدر طول کشید که گوگل نامش رو به firebase cloud messaging تغییر نام داد.

با این حال با استفاده از این ابزار جادویی تونستم کارهای زیر رو انجام بدم

ارسال پیام به موبایل های اندرویدی که نسخه از نرم افزارم رو نصب کرده بودند

ارسال پیام به گوگل کروم بصورت نوتیفیکیش

این ارسال از طریق Django صورت گرفت و از طریق Django-fcm

اونقدر کار کردن با گوگل بدون عیب و نقص هست که آدم دوست داره تمامی سرویس هاش رو ببره تو گوگل.

Posted by محمد رضا بهمنی in کد زنی, 0 comments
وقتی Django فعالیت های طولانی را میسپارد به Redis

وقتی Django فعالیت های طولانی را میسپارد به Redis

کاربری وارد سایت شما می شود و شما می خواهید پس از ثبت نام برای کاربر مورد نظر پیام کوتاهی ارسال کنید یا توسط گوگل برای کاربر مورد نظر پیامی ارسال کنید.

خوب آیا باید تا آخرین لحظه ی ارسال کاربر را معطل نمود و بعضی اوقات بیش از یک دقیقه یک post را معطل گذاشت

مسلما خیر

کاربر ثبت نام میکند و بصورت آنی پیامی دریافت میکند که مثلا پیام کوتاه ارسال شد و پیام کوتاه به سمت سروری دیگر ارسال میشود و در صف اجرا قرار میگیرد

این ماجرا توسط Django و redis به خوبی پیش بینی شده است البته broker های متنوعی وجود دارد که rabbitmq هم شامل می شود

Posted by محمد رضا بهمنی in کد زنی, 0 comments
تبدیل صفحه angularjs به pdf

تبدیل صفحه angularjs به pdf

چند روز وقت گذاشتم برای تبدیل صفحه angularjs به pdf و نتایج زیر رو گرفتم

 • weasyprint به خوبی تبدیل به pdf میکنه در پایتون ولی بطور کل جاوا اسکریپت رو نادیده میگیره
 • weasyprint نسبت به authentication در وب امکاناتی نداره
 • html2pdf برای پایتون ۳.۶ طراحی نشده
 • xhtml2pdf به خوبی در نمیاره صفحه رو
 • و ….
 • آخر مجبور شدم صفحه ای میخواستم تبدیل به pdf یا png کنم رو در قالب iframe با مدیریت دسترسی در اختیار کاربر قرار بدم تا سر وقت مناسبت بیشتر روی این حوزه کار کنم
 • ولی آخرش phantomJS خیلی خوب و خفن بود که امکان attach کوکی هم داشت و کمی جواب میداد ولی مشکلی که داشت این بود صبر نمیکرد تا تمامی کلاس های انگولار اینجکت بشه

این هم به همین خاطر جواب نداد

Posted by محمد رضا بهمنی in کد زنی, 0 comments
مشکل $state در rootScope

مشکل $state در rootScope

سلام دوستان

چند وقتی به مشکلی بر خورده بودم و اون هم این بود که وقتی view را فراخوانی میکردم سپس مجددا به آن مراجعه می کردم view جدید به صفحه append میشد

بعد از مدت ها تحقیق فهمیدم فراخوانی $state.go یا $state.transition باعث رفتارهای عجیبی از این کتابخانه می شود

پس پیشنهاد میکنم سوییچ کردن بین view ها همیشه از طریق کنترلر ها انجام بشه

موفق باشید

بهمنی

Posted by محمد رضا بهمنی in کد زنی, 0 comments