BPMN2.0 زبان مدلسازی فرایند

بحث شناسایی, تحلیل و طراحی فرایند های کسب و کار روز به  روز از اهمیت بیشتری در بین سازمان ها برخوردار می شود. یکی از مهمترین مباحث موجود در BPM طراحی و مدلینگ فلوچارت فرایند های می باشد که برای انجام این کار از زبان های طراح فرایند استفاده می کنند. سیستم های مدیریت فرایند کسب و کار BPMS از این زبان های مدلسازیشتیبانی می کنند و برای مکانیزه کردن فرایندهای یک سازمان از این استاندارد ها استفاده می کنند.

“به طور کلی به تصویر درآوردن توالی فعالیتهای کسب و کار و اطلاعات مرتبط با آن را مدلسازی فرایند میگویند.“

در سرتاسر جهان چندین زبان مدلسازی فرایند کسب و کار از جمله UML,BPMNو … وجود دارد که بهترین و محبوبترین آنهار زبان مدلسازی BPMN2.0 می باشد.
شما می توایند استاندارد های طراحی با این زبان را از طریق سایت www.bpmn.org مشاهده کنید. امروزه تقریبا تمام نرمافزارهای bpms از این زبان مدلسازی برای طراحی و مکانیزه کردن فرایندها استفاده می کنند.

استانداردهای زبان BPMN2.0 بسیار شبیه به زبان استاندارد طراحی فلوچارت آکادمیک می باشد همچنین بدلیل نزدیک بودن استانداردها به زبان انسانی یادگیری این استاندارد مدل سازی فرایند بسیار ساده بود و شما به راحتی می تواند با مراجعه به منابع آموزشی فراوان در اینترنت این زبان را یادبگیرید. گروه راهسون برای برآورده کردن تمام نیازهای شما در حوزه مدیریت فرایند اقدام به برگزاری کلاس های آموزش زبان مدلسازی BPMN2.00 در محل سازمان شما نموده.

این کلاس های آموزشی در بستر عملیاتی اجرا می شود یعنی بیشتر ماهیت کاراگاه آموزشی دارد. خواهشمندیم در صورت تمایل به برگزاری کلاس های آموزشی با ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید