BPMS در یک نگاه

Business Process Management Softwareیا BPMS مجموعه‌ای از ابزارهای نرم‌افزاری است که پیاده‌سازی برنامه‌های BPM در سازمان‌ها را تسهیل می‌نماید. در بستر BPMS ابزارهایی وجود دارد که همه مراحل چرخه BPM (طراحی، مدلسازی ، اجرا، نظارت وبهینه سازی( را پشتیبانی می‌کنند.

در  فازهای طراحی و مدلسازی ابزارهای BPM محیطی جهت ترسیم (نگاشت) فرآیند و مستند‌سازی را فراهم می‌کنند که منجر به فهم وضعیت کنونی فرآیند و اشتراک و انتقال دانش در سطح سازمان می‌گردد.  همچنین تحلیل‌های اضافی پیشنهاد شده و یا توانایی شبیه‌سازی ابزار در تحلیل فرآیند‌ها‌، با هدف تعریف فرصت‌هایی جهت بهبود، موثر هستند.BPMS همچنین در مراحل دیگر چرخه BPM  مثل اجرا و نظارت و بهینه‌سازی نقش دارد. هر‌چند شما می‌توانید یک فرآیند را بدون مکانیزه کردن بهبود دهید، بااین‌حال BPMS ها عموما برای مکانیزه کردن فرآیندها در مراحل اجرا ، پایش و بهبود مورد استفاده قرار می گیرند.

ابزار BPMS همچنین برای ایجاد یک نرم افزار کاربردی جدید ، تبدیل فرآیندهای کاغذی به فرآیندهای مکانیزه شده بدون کاغذ (Paperless) و همچنین  تقویت  و توسعه قابلیت‌های سیستم تجاری موجود در سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرد، این ابزار می‌تواند اطلاعات را استخراج، فرمت‌دهی و توزیع کند وسپس آن اطلاعات را بین سیستم‌ها و افراد بر طبق مراحل فرآیند و سیاست‌های کسب‌و‌کار و قوانین سازمانی ، مسیر‌دهی کند که این به استاندارد‌سازی رویه‌ها و زمان سنجی کاری در کنار دنبال کردن وظایف کمک می‌کند.

BPMS ها معمولا شامل امکاناتی (ماژول‌هایی) همچون جریان‌کاری، فرم‌های الکترونیکی، اعلان ،ابزارهای گزارش‌گیری ، دشبورد و امکان اعمال قوانین بوده و قابلیت یکپارچه‌سازی سیستمها و هدایت سرویس‌های سازمانی را دارا هستند.

دامنه تعاریف و ویژگی‌های BPM   این سال‌ها گسترش چشمگیری داشته‌است . اما همچنان ریشه اصلی آن در جریان‌کاری و قابلیت کنترل و جابه‌جایی مستندات و اطلاعات است. با تکامل بازار، BPM ها بهBPMSها تغییر شکل دادند که شامل ظرفیت های بیشتری حول تحلیل فرآیندها و سامان دهی سرویس ها (وب سرویس های مبتنی بر یکپارچه سازی) است. در سال ۲۰۱۳ iBPM ها  یا همان BPM‌های هوشمند (Intelligent BPM) معرفی شدند. برخی منتقدان معتقدند امروزه مفاهیمی که زیر چترBPM قرار دارند، بسیار گسترده هستند. انتظار می‌رود با گذشت زمان یکپارچه‌گی بیشتری بین این امکانات اضافه شده به BPM مشاهده شود تا شفافیت و کاربر پسندی بیشتری در حین استفاده از آن فراهم شود.

همانطوری که در شکل زیر مشاهده می شود: ظرفیت‌ها وقابلیت های اجزای BPMS توسط ارائه‌دهندگان روبه گسترش است. ارائه‌دهندگانی که به دنبال یکپارچه‌گی بهتر، تکمیل قابلیت‌های اجزای BPMS ، بهبود طراحی رابطهای کاربری و تطبیق با تغییرات تکنولوژیکی هستند. در حالی‌که عمق و پیچیدگی این بستر‌های بزرگتر ممکن است رعب‌انگیز باشد ما انتظار داریم که تجمیع بهتر ازاجزاو ظاهری کاربر پسندانه‌تر ببینیم.

BPMS1_1

دیدگاهتان را بنویسید