Django and What !

دیگه لذتی در کار backend and frontend با Django نیست. چند روزی تست های زیادی با angular و react زدم. گویا react و reactjs به آمار امروز نسبت به angular طرفدار بیشتری داره.

ولی من سالها بود که با angularjs‌ سمت کلاینت رو میزدم و کمی کم بطفی بود همیطوری بگذارمش کنار. و البته یکی دیگه از دلایلی که angular رو انتخاب کردم ، ستایش گوگل بود و اینکه هر کاری که گوگل میکنه بدون منطق هم باشه من طرفدارش هستم.

خوب انتخاب من شد

Angular + Django + PostgreSQL

این انتخاب برای پروژه جدیدم هست و البته که کار با angular  به راحتی angularjs و react نیست ولی یه چیزی بنام angular material  داره که من رو به سمت خودش میکشه

دیدگاهتان را بنویسید