Django REST framework

django REST framework logoDjango REST framework یک فریم ورک قدرتمند و انعطاف پذیر است که طراحی سرور ساید و تا قسمتی کلاینت ساید یک وب پرتال پیچیده را ساده می نماید.تعدادی از دلایلی که شما را مجاب می کند تا از این فریم ورک استفاده نمایید بشرح زیر است :* API های این فریم ورک توسط مرورگر شما قابل استفاده است و نیازی به کد زدن شما ندارد !!* سیستم های کنترل دسترسی شامل پکیج های OAuth1a and OAuth2* سریال سازی شامل ORM and non-ORM data sources* بهینه سازی تمام مسیرهای طراحان دیجانگو در جهت مختصر نویسی و استحکام* مستند سازی قدرتمند و کامل* استفاده توسط تعداد زیادی از شرکت های بزرگ مثل Mozzila and Eventbrite 

نحوه ی نصب :

Requirements

REST framework requires the following:

 • Python (2.6.5+, 2.7, 3.2, 3.3, 3.4)
 • Django (1.4.11+, 1.5.6+, 1.6.3+, 1.7+, 1.8)

The following packages are optional:

Installation

Install using pip, including any optional packages you want…

pip install djangorestframework
pip install markdown    # Markdown support for the browsable API.
pip install django-filter # Filtering support

…or clone the project from github.

git clone git@github.com:tomchristie/django-rest-framework.git

Add 'rest_framework' to your INSTALLED_APPS setting.

INSTALLED_APPS = (
  ...
  'rest_framework',
)

If you’re intending to use the browsable API you’ll probably also want to add REST framework’s login and logout views. Add the following to your root urls.py file.

urlpatterns = [
  ...
  url(r'^api-auth/', include('rest_framework.urls', namespace='rest_framework'))
]

خوب با نحوه ی نصب این فریم ورک آشنا شدیمهمانطور که مشاهده می کنید این فریم ورک جایگزین خوبی را برای صفحه مدیریت جانگو ایجاد میکنه. یعنی اگر قبلا از rahsoon.com:8000/admin استفاده میشد برای ایجاد کاربری جدید حالا این فریم ورک از همین آدرس و با استفاده از روش دیگری برای ساختن کاربری جدید جایگزین می نمایدمثالی مختصری از نحوه ی استفاده این فریم ورک را اشاره می کنمدر نظر داشته باشید می خواهیم 
TopTal

دیدگاهتان را بنویسید